Produkty

Hlavní stěrač s výsuvnými stojany – duble

Jedná se o lištový stěrač osazený tvrdokovem s teleskopickými stojany, masivní konstrukce, který je určený do těžkých provozních podmínek povrchových dolů. V provedení s nosníkem konstrukce se čtvercovým dutým profilem, nebo trubkovým profilem. Navržená konstrukce stěrače umožňuje: Snadnou výměnu lišt, které jsou osazeny … Více »

Předstěrač AAC XHDS

Je zařízení pro těžký provoz pásových dopravníků na povrchových dolech. Předstěrač zajišťuje důkladné odstranění nalepeného materiálu u pásových dopravníků s vysokou dopravní rychlostí, u velkých poháněcích bubnů, s velkými dopravními výkony dopravovaných materiálů s velkou kusovitostí a za dalších podmínek, které jsou pro … Více »

Hlavní stěrač AAC-INL-REV

Hlavní stěrač reverzní č.v.  3-AAC-0065 je nově koncipovaným stěračem, který umožňuje nastavení několika poloh listů vůči pásu a to jak pro příznivé klimatické podmínky a běžně lepivý materiál pod úhlem 90°, tak pro zimní a nepříznivé klimatické podmínky a lepivý … Více »

Předstěrač AAC 1200

Primární stěrač – předstěrač zajišťuje důkladné odstranění nalepeného materiálu u pásových dopravníků s vysokou dopravní rychlostí, u velkých poháněcích bubnů, s velkými dopravními výkony dopravovaných materiálů s velkou kusovitostí a za dalších podmínek, které jsou pro běžné stěrače pásových dopravníků problematické. Masivní listy … Více »

Netkaná textilie ECONET 500 AL

V rubrikách: Těsnění

Netkané textilie se používají k mnoha účelům, zahrnující protipožární bezpečnost, izolace pro vysoké teploty, klimatizaci a chladící zařízení, ochranné oděvy a potrubní/kabelové izolace. Je to také materiál vhodný pro elektrickou izolaci. nehořlavá odolná proti hnilobě textilie je dodávána s aluminiovou … Více »

Geotextilie AGM – Kompozit

V rubrikách: Geotextilie

Geotextilie AGM – Kompozit Více »

Geomříž AGM – Grunt

V rubrikách: Geotextilie

Geomříž AGM – Grunt Více »

Geomříž AGM-Dor ( C )

V rubrikách: Geotextilie

Geomříž AGM-Dor ( C ) Více »

GEOMŘÍŽ AGM – DOR pro silniční povrch

V rubrikách: Geotextilie

Geomříž AGM-Dor Více »

Těsnící desky z expandovaného grafitu

V rubrikách: Těsnění

Nabízíme řadu grafitových desek Více »

Těsnící desky vláknitopryžové

V rubrikách: Těsnění

Nabízíme řadu bezasbestových vláknito pryžových desek Více »

Spirálově vinutá těsnění

V rubrikách: Těsnění

Těsnění Spiratem se skládá Více »

Rozměry trubek a příslušenství dle ASME, ANSI

V rubrikách: Technické informace

Rozměrovou řadu trubek a příslušenství dle ASME, ANSI naleznete v přiloženém dokumentu pdf. Více »

Profil uzavřený čtvercový – jäkl

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy EN 10219-2 z materiálu S235JRH Více »

Profil uzavřený obdelníkový – jäkl

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy EN 10219-2 z materiálu S235JRH Více »

Tyče průřezu „HEB“

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy DIN 1025-2 z konstruční oceli S235JR Více »

Tyče průřezu „HEA“

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy DIN 1025-3 z konstrukční oceli S235JR Více »

Tyče průřezu „UPE“

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy ČSN 42 5572 z konstrukčních ocelí S235JR Více »

Tyče průřezu „U“

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy ČSN 42 5570 válcované za tepla z konstrukčních ocelí S235JR, S355J2 Více »

Tyče průřezu „IPE“

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy ČSN 42 5553 z konstručních ocelí S235JR Více »

Tyče průřezu „I“

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy ČSN 42 5550 z materiálu S235JR Více »

Betonářské svař. sítě KARI

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy 488-4 z materiálu BSt500M Více »

Betonářská ocel BSt500s

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy DIN488 z materiálu BST500S v tyčích 6 a 12 m, z těchto tyčí vyrábíme i ohýbanou výstuž ( třmínky ). Více »

Tyče ploché válcované za tepla

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy ČSN 42 5522, EN 10025 z materiálu S235JR, S355J2 Více »

Tyče kruhové tažené za studena

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy ČSN 42 6510 z materiálu S235JR, S355J2, C15, C45, 11109, 11500, 1.4301, 1.4541, 1.4571 Více »

Tyče kruhové válcované za tepla

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy ČSN 42 5510 z materiálu S235JR, 11523.1; 12020.1; 12050.1; 13240.3; 14220.3; 15142.3, 15230.3, 15241.5; Více »

Tyče 6HR tažené za studena

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy ČSN 42 6530 z materiálů 11500, 11600, 11109, 12050 (C45 ) Více »

Jakosti nerez materiálů

V rubrikách: Technické informace

Wst. Nr. (Něm.) DIN (Něm.) AISI (USA) ČSN (ČR) 1.4301 X7Cr 14   17020 1.4302 X6CrAl 13 405   1.4003 X2Cr 11     1.4005 X12CrS 13 416   1.4006 X12Cr 13 410 17021 1.4007 X35Cr 14   17023 1.4009 … Více »

Základní třídy ocelí

V rubrikách: Technické informace

Třída oceli Oceli podle Charakteristika ocelí použití stupně legování 10 konstrukční nelegované předepsané hodnoty mechanických vlastností, chemické složení není předepsáno 11 předepsané hodnoty mechanických vlastností a obsah C, P, S popř. (P+S) i dalších prvků 12 předepsaný obsah C, Mn, … Více »

Tyče 6HR válcované za tepla

V rubrikách: Hutní materiály

dle normy ČSN 42 5530 Více »

Tyče ocelové průřezu „T“

V rubrikách: Hutní materiály

válcované za tepla dle ČSN 42 5580 z materiálu S235 JR Více »

Tenkostěnný profil rovnoramenný „L“

V rubrikách: Hutní materiály

ocelový profil otevřený rovnoramenný „L“ dle ČSN 42 6949, EN 10162 materiál S235 JR Více »

Tenkostěnný profil nerovnoramenný „L“

V rubrikách: Hutní materiály

ocelový profil otevřenný dle ČSN 42 6950, EN 10162 materiál S235 JR Více »

Tyče nerovnoramenného průřezu „L“

V rubrikách: Hutní materiály

z konstrukčních ocelí válcované za tepla dle ČSN 42 5545 v jakosti S235 a S355 Více »

Tyče rovnoramenného průřezu „L“

V rubrikách: Hutní materiály

z konstrukčních ocelí válcované za tepla dle ČSN 42 5541 v jakosti S235 a S355 Více »

Kondenzátorové trubky

V rubrikách: Barevné kovy - mosaz

Kondenzátorové trubky slouží pro přívod chladicí kapaliny do kondenzátoru.
Více »

Mosazné tyče

V rubrikách: Barevné kovy - mosaz

Mosazné tyče CuZn40Pb2, CW617N, ČSN 423223, EN12164 Více »

Jehlová ložiska strojně obrobená

Strojně obrobená jehlová ložiska jsou ložiska s nízkou průřezovou výškou a schopností nést vysoké zátěže. Vnější kroužek má vysokou tuhost a může být bez problémů použit i pro domky z lehké slitiny. Tato ložiska jsou k dispozici v řadách metrických … Více »

Brzdové obložení

V rubrikách: Brzdové obložení

Materiál: železografitový třecí materiál, určený pro tření za ucha i mokra. K základní železné složce jsou přidávány jemnější  přísady než u materiálů K, které jsou následně zpracovány slinováním. Jedná se o bezolovnatý a bezasbestový materiál. Použití: materál je vhodný do … Více »

Segmentová řetězová kola

V rubrikách: Řemeny a řemenice

Řetězová kola s vyměnitelnými zubovými segmenty jsou zvláště užitečná tam, kde opotřebení zubů je mnohem rychlejší než opotřebení řetězu U tohoto typu řetězových kol, zubové segmenty mohou být vyměněny jeden po druhém aniž by bylo nutné rozpojit nebo sundávat řetěz … Více »

Dělená řetězová kola

V rubrikách: Řemeny a řemenice

Pokud je nutná rychlá rozpojitelnost aniž by bylo nutné odmontovat hřídel nebo ložiska, pak řetězová kola mohou být děleného typu. Tyto jsou vyrobeny ze dvou částí a styčné plochy jsou opracovány, aby umožnily přesnou montáž na umístěnou hřídel Tento typ … Více »

Řetězová kola

V rubrikách: Řemeny a řemenice

Fenner® řetězová kola jsou k dispozici buď s TaperLock™ zámkem nebo vodícími úchytkami upevněnými do vyvrtaných děr a jsou přesně opracovány z jemnozrnné litiny K dispozici ve tvarech Simplex, Duplex a Triplex pro velikosti 05B až 20B Výhody: výroba dle … Více »

Vnitřní kroužky

V rubrikách: Řemeny a řemenice

Vnitřní kroužky jsou tepelně zušlechtěny a povrchově upraveny broušením na vysoký stupeň přesnosti, v případě jehlových ložisek je normálně hřídel tepelně zušlechtěna a opracována broušením a použita jako vodící dráha válečků. Avšak pokud není možné vyrobit povrch hřídele podle stanovené … Více »

Řetězy s příslušenstvím

V rubrikách: Řemeny a řemenice

Řetězy s příslušenstvím Standardní přídavná zařízení jsou části připojené k základnímu řetězu, čímž ho přizpůsobují konkrétnímu účelu dopravního média. Přídavná zařízení mohou tvořit integrální součást článkové destičky nebo mohou být do řetězu zabudována jako náhrada normálního článku. Další přídavná zařízení … Více »

Řetězy a řetězová kola

V rubrikách: Řemeny a řemenice

Technologie válečkových řetězů se vyvíjela po staletí. Během tohoto času byly konstrukčně vylepšeny a byly zavedeny nové výrobní postupy. Zvýšená odolnost proti únavě kuličkováním zpevněný váleček a bočnice poskytují zvýšenou odolnost proti únavě kuličkované otvory bočnic zlepšují povrh a snižují … Více »

Článkové řemeny Fenner

V rubrikách: Řemeny a řemenice

Zajišťovací matky a podložky

V rubrikách: Hřídelové spojky

Zajišťovací matky a podložky Zajišťovací matky jsou k mání v širokém rozsahu velikostí; také se jim říká hřídelové nebo stahovací matky v návaznosti na jejich použití.Používají se pro fixování ložisek a dalších komponent na hřídel stejně jako pro usnadnění montáže ložisek … Více »

Přizpůsobovací manžety

V rubrikách: Hřídelové spojky

Přizpůsobovací manžety jsou nejčastěji používané komponenty pro fixování ložisek s kuželovým vrtáním na válcová sedla, a mohou být použity na hladké nebo odstupňované hřídele. Jednoduše se montují a nevyžadují žádnou dodatečnou fixaci na hřídel. Jsou-li přizpůsobovací manžety použity na hladké … Více »

Spojky Fenaflex Tyre

V rubrikách: Hřídelové spojky

Tyto vysoce elastické, maziva prosté spojky snesou značné vyosení ve všech rovinách a dále nabízejí snadnou instalaci a inspekci, aniž by bylo nutno narušovat pohon. Spojky Fenaflex tyre mají také vynikající schopnost pohlcovat nárazy, čímž snižují vibrace a torzní oscilace. … Více »

Spojka tuhá – typ Rigid

V rubrikách: Hřídelové spojky

Tuhé spojky typu Rigid poskytují jednoduché a snadné spojení hřídelí Naše tuhé spojky poskytují výhodu fixace typu Taper Lock

Převodovkové spojky Lifelign

V rubrikách: Hřídelové spojky

Tříletá záruka Vysoce cenově příznivé Opatřené přírubami, kontinuální manžeta, typy pro válcovací stolice a s axiálním pohybemAGMA zaměnitelnost Torzně tuhé Přenášené momenty do 8000 kNm Vnitřní průměry do 1000mm

Elastomerové spojky Wrapflex

V rubrikách: Hřídelové spojky

Tříletá záruka Levné řešení pro jednoduché aplikace Polyuretanový element, vyměnitelný bez demontáže Torzně pružné a flexibilní Přenášené momenty do 15 kNm Vnitřní průměry do 186 mm

Spojky typu Steelflex

V rubrikách: Hřídelové spojky

Pětiletá záruka Nízké náklady vztažené na dobu života spojky Pružný element z pružinové oceli Torzně pružné a flexibilní Přenášené momenty do 930 kNm Vnitřní průměry do 500mm

Spojky s volným diskem

V rubrikách: Hřídelové spojky

Tříletá záruka Nulové náklady na údržbu Prvek s nerezovou diskovou sadou Torzně tuhé, žádné zpětné rázy Přenášené momenty do 313 kNm Vnitřní průměry do 400mm

Spojky HRC Elastomeric

V rubrikách: Hřídelové spojky

Náklady šetřící řešení pro pohony s elektromotory Torzně pružné a flexibilní Momentová kapacita do 3.15 kNm Vnitřní průměry vložek Taper Lock do 100mm

Koule pro kulové dráhy

Koule jsou vyráběny dle norem DIN 5401, GB308-84 ISO 3290, ANSI/AFBMA Std10 Nejpoužívanejší normou je však norma DIN 5401. Koule dodáváme v těchto jakostech :Železné ( carbon steel ),Nerezové ( stainless steel) AISI 440C, AISI 420, AISI 304/302, AISI 316, Wolfram … Více »

Klece s jehlovými válečky

Klece s jehlovými válečky pro obecné použití jsou ložiska, která vykazují výborné rotační výkony. Jehlové válečky s mimořádně malými rozměrovými odchylkami průměru jsou spojeny a drženy ve svých speciálně tvarovaných klecích s vysokou tuhostí a přesností, které je přesně vedou … Více »

Stavební modulový systém

Modulový systém Základ systému krytů ložiskových stojanů sestává z množství domků/krytů stejného provedení ale různých velikostí. Kombinací těchto domků/krytů s různými standardními ucpávkami, lze dodat široký rozsah krytových variant, spadajících do standardního rozsahu. Ložiskové stojany mohou pojmout průměry hřídelí v … Více »

Ložiskové domky

Domky/kryty jsou horizontálně děleny a standardně mají v základně dva nebo čtyři otvory pro upevňovací šrouby.

Dělená válečková ložiska

Dělená válečková ložiska V dnešním náročném průmyslovém prostředí jsou speciální technologie více než kdy jindy klíčovým prvkem pro zlepšení efektivity, produktivity a nakonec také rentability. Výkonnost Výrobky SRB (Split Roller Bearings) byly navrženy a vyvinuty tak, aby byla maximalizována životnost … Více »

Ložiska SN/SD

Dělená ložiska ložiskových stojanů Nový kompaktní blok ložiskového stojanu SRB, je první sestava válečkového ložiska, která je zaměnitelná se standardními ložiskovými stojany řady SN a SD a přináší takto výhody děleného provedení mnohem širší rozsahu uživatelů. Dělená válečková ložiska nabízejí … Více »

Hřebínkové těsnění

V rubrikách: Těsnění

Camprofilové (hřebínkové) těsnění Více »

Šrouby, šroubové čepy a matky podle ČSN / DIN / ASME / ASTM

Technické normy: DIN 601 a DIN 933 pro šrouby, DIN 2510 pro šroubové čepy, DIN 555 a DIN 934 pro matky B 16.5 a B 18.2.2 Materiálové normy: pevnostní třídy 5.6 až 12.9 24CrMo a CK35 podle DIN 17240 (DIN … Více »

Fitinky pro vysoké tlaky podle ASME / ASTM

Typy: Všechny druhy fitinků pro vysoké tlaky a O´letů Tlakové stupně: 3000 lbs a 6000 lbs Provedení: Socket Weld (SOW) a se závity (NPT) Síly stěn: Normální a zesílená stěna Materiálové normy: A 105/C21, C 22.8, P250GH A 182 Gr. … Více »

Trubkové oblouky a navařovací fitinky dle ASME / ANSI / ASTM

Technické normy: B 16.9 a B 16.28 Provedení: trubkové oblouky bezešvé a svařované T-kusy bezešvé a svařované redukce, koncentrické a excentrické, bezešvé a svařované víčka bezešvá a svařovaná speciální fitinky z plechu, kruhové oceli a podle výkresů Druhy konstrukce: Short … Více »

Trubkové oblouky a navařovací fitinky dle DIN

Technické normy a provedení: trubkové oblouky podle DIN 2605 díl I+II, bezešvé a svařované T-kusy podle DIN 2615 díl I+II, bezešvé a svařované redukce, koncentrické a excentrické, podle DIN 2616 díl I+II, bezešvé a svařované víčka podle DIN 2617 a … Více »

Příruby podle ASME /ANSI / ASTM

Technické normy: B 16.5, B 16.47 Serie A+B a BS 3293 navařovací příruby, záslepky, závitové příruby, Slip-On, Orifice, Lap Joint, Long Welding Neck, speciální záslepky, Paddles, Weldhead, speciální příruby podle výkresů Stupně tlaků: Od 150 lbs do 2500 lbs Materiálové … Více »

Příruby dle normy ČSN 131160

příruby nabízíme v provedení krkové, ploché, točivé, zaslepovací z materiálu 11416.1, P250GH, C22.8 Více »

Příruby podle DIN

Technické normy a provedení: navařovací příruby podle DIN 2627-2638, záslepky podle DIN 2527, závitové příruby podle DIN 2558, 2565, 2566, 2567, hladké příruby podle DIN 2573, 2576, volné příruby DIN 2641, 2642, 2656, 2673, 86037, hladké kroužky podle DIN 2641, … Více »

Trubky dle DIN, EN, ČSN

Technické normy: ČSN 425723, 425715, 425716, 425710 DIN 2448 / DIN 17175 DIN 2458 / 1626 DIN 2462 DIN 17458 DIN 2463 DIN 17455 EN 10216 Provedení: Bezešvé a svařované Síly stěn: Normální a zesílené stěny Materiálové normy: 11353, 12021, … Více »

Trubky dle ASME / ANSI / ASTM

Technické normy: B 16.10 a B 16.1 Provedení: Bezešvé a svařované (100% rentgenované) Síly stěn: 5S; 10; 10S; 20; 30; 40; 40S; STD; 80; 80S; XS; 100; 120; 140; 160; XXS (podrobnější informace naleznete v rozměrové tabulce trubek ASME / ANSI … Více »

obrazek
obrazek2
obrazek3
Předchozí slider1 1 slider 2 2 slider3 3 Další